Stadsdorp Sociëteit is bij uitstek dé gelegenheid voor ontmoeting en om met elkaar informatie over onze buurt uit te wisselen. Stadsdorp Sociëteit vindt elke 14e van de maand plaats. De locatie varieert, maar meestal komen we samen in het WG Café. Doorgaans 's ochtends, maar een paar keer per jaar is onze Stadsdorp Sociëteit 's avonds.

's ochtends
wanneer:    elke 14e van de maand
tijd:           10:30-12:00
plaats:       WG Café, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 55
toegang:    open inloop
kosten:      consumpties voor eigen rekening
 
Elk kwartaal proberen we 's avonds een Stadsdorp Sociëteit te organiseren. Die vindt dan meestal plaats in Salon Jeltje.

's avonds

wanneer:   3 à 4 keer per jaar op de 14e van de maand
tijd:          19:30-22:00
plaats:      Salon Jeltje, Eerste Helmerstraat 106-N
toegang:   open inloop
kosten:     consumpties voor eigen rekening

Check onze agenda voor tijd en locatie van de Sociëteit van deze maand.