Stadsdorp Sociëteit is bij uitstek dé gelegenheid voor ontmoeting en om met elkaar informatie over onze buurt uit te wisselen. Stadsdorp Sociëteit vindt elke 14e van de maand plaats. De locatie varieert, maar meestal komen we samen in het WG Café. Doorgaans 's ochtends, maar een paar keer per jaar is onze Stadsdorp Sociëteit 's avonds.


's ochtends

datum elke 14e van de maand [behalve in de zomervakantie]
tijd 10:30 - 12:00
plaats WG Café, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 55
toegang open inloop
kosten consumpties voor eigen rekening
   
 
Elk kwartaal proberen we 's avonds een Stadsdorp Sociëteit te organiseren. Die vindt dan meestal plaats in Salon Jeltje.

's avonds

datum 3 à 4 keer per jaar op de 14e van de maand
tijd 19:30 - 22:00
plaats Salon Jeltje, Eerste Helmerstraat 106-N
toegang open inloop
kosten consumpties voor eigen rekening


Check onze agenda voor tijd en locatie van de Sociëteit van deze maand.