Als je alleen woont en kwetsbaar wordt, kan een alarmknop die je om je hals draagt, je een veilig gevoel geven. Want als je gevallen bent of anderszins hulp nodig hebt, is één druk op de knop voldoende.

Dit is de firma die de alarmering levert (er zijn er meer, maar deze firma heeft met het stadsdorp contact opgenomen) ATA personenalarmering

Als iemand personenalarmering nodig heeft kan dit individueel aangevraagd worden. De bewoner sluit zelf een contract dat maandelijks opzegbaar is. De kosten zijn afhankelijk of iemand een indicatie (medisch of sociaal) heeft ja of nee. Zonder enige indicatie is er geen recht op vergoeding en zijn de maandelijkse kosten 19,78 en eenmalig (voor apparatuur en installatie komt er 92,86 euro bij.

Mocht iemand een medische indicatie hebben dan kan hij of zij recht hebben op een vergoeding via zijn/haar zorgverzekeraar. Dan zijn er geen eenmalige kosten en zijn de maandelijkse kosten tussen de 6,- en 8,- euro (dit is afhankelijk van welke zorgverzekeraar iemand heeft en de verschillende afspraken per zorgverzekeraar).

Als een medische indicatie niet wordt gegeven is er de mogelijkheid om een sociale indicatie te krijgen. Wij hebben met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over personenalarmering voor bewoners van de gemeente Amsterdam. Voorwaarde is dat iemand een sociale indicatie heeft en om deze te krijgen moet er worden voldaan aan 1 van onderstaande voorwaarden.

- Persoon is 75+;

- Persoon is in bezit van een regiotaxi pasje;

- Persoon heeft een WMO indicatie.

Mocht iemand inderdaad een sociale indicatie hebben dan zijn er alleen kosten van de meldkamer die betaald moeten worden en die zijn €5,13 per maand. Deze kosten zijn zo laag dankzij de samenwerking en de subsidie vanuit de Gemeente Amsterdam.