Oog voor elkaar in het stadsdorp

Naast goede contacten en plezierige activiteiten in onze buurt zet het stadsdorp zich ook in om, indien nodig, elkaar in de buurt steun of hulp te bieden. Het oog voor elkaar hebben gaat makkelijker wanneer je elkaar kent, vaker gezien hebt op straat, of dichterbij woont. Er ontstaat soms vanzelf een bewonersnetwerk in een straat of over enkele straten (een Buurtnetwerk of Binnenbuurt, meestal zo’n 20 tot 30 mensen). Zij spreken met elkaar af een aanspreekpunt te zijn voor alledaagse vragen zoals het uitwisselen van tuinmateriaal, of waar nodig aandacht te geven voor diegene die hieraan behoefte heeft. Hoe een Buurtnetwerk zich vormt en wat men met of voor elkaar wil betekenen bepaal je zelf en met elkaar: deel  je een WhatsApp groep? drink je een borrel- of organiseer je een koffie-uurtje? ga je met elkaar op stap? of ben je alleen beschikbaar voor een hulpvraag? Het gaat daarbij zeker niet alleen om zorgvragen, maar kan ook gaan om het invallen voor een oppas of het voorlezen voor kinderen. Het burennetwerk is er voor jong en oud. (Het gaat expliciet niet om professionele zorgvragen!)

Buurtcoördinator
Voor meer privacy, voor anonimiteit, voor als je het minder makkelijk vindt om steun of hulp te vragen of te geven, kun je je richten tot de buurtcoördinator van je Buurtnetwerk of Binnenbuurt (zie Buurtnetwerken en hun Coördinatoren). Afhankelijk van de vraag kan de buurtcoördinator de vraag voorleggen aan een of meer deelnemende buren. Zo kan de buurtcoördinator de vraagsteller koppelen aan iemand die aan de vraag kan voldoen. De buurtcoördinator vormt  zo de ogen en oren van je Buurtnetwerk.

Wil je weten of er zo'n Buurtnetwerk in jouw straat is of heb je hier nog andere vragen over, stuur dan een mail naar stadsdorpvondelhelmers@gmail.com dan nemen wij contact met je op.