Het plan voor de Bewonersloketten komt voort uit de evaluatie van het bestuurlijk stelsel in 2021. Na gesprekken met Amsterdammers en bewonersorganisaties is het idee van een Bewonersloket ontstaan, om zo de toegankelijkheid van de gemeente te vergroten.