Inzet belangenkoepel.

Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam komt op voor de mensen met beperkingen, ook ouderen vallen onder hun achterban.

Stadsdorpen kunnen lid worden van cliëntenbelang Amsterdam, maar ook zonder dat kunnen zij samen opkomen voor de collectieve belangen van ouderen en in dit geval het onderwerp wonen.

Andere levensgebieden die er nauw mee samenhangen zijn vervoer, toegankelijkheid en voorzieningen in de buurt.

Er werken naast beleidsmedewerkers ook onafhankelijk cliëntondersteuners bij Cliëntenbelang die ouderen kunnen helpen met hun individuele vragen.

We hebben stadsbreed o.a. de thema's wonen, zorg, vervoer en welzijn in onze beleidsportefeuilles. Ga naar de website voor meer informatie.

Contactpersoon Amsterdam West,

Malène Duijst , beleidsmedewerker West (en portefeuille mantelzorg)

m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl