Over levenstestament, testament en nalatenschap

Belangrijke onderwerpen maar niet makkelijk: wat te doen als je niet meer in staat bent zelf te beslissen en wat moet er met je nalatenschap gebeuren en wat wil je daaromtrent regelen? Toch hebben velen aangegeven dat zij hierover graag meer willen weten. 

Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. 

Wat wordt vastgelegd in  een levenstestament en in een testament? door notaris mr Peggy Dukker. 

In een levenstestament leg je vast wie je wilt aanwijzen en voor welke situaties om tijdens je leven jouw belangen te behartigen en besluiten te nemen als je daar zelf (tijdelijk of defintief) niet meer toe in staat bent. Een testament regelt wie je wat wilt nalaten na je dood. Als je geen testament hebt, regelt de wet wie wat krijgt. Vaak is het verstandig iemand te benoemen die al jouw zaken na je dood afhandelt (executeur testamentair). 

Daarna speciaal voor de beeldend kunstenaars: wat wil je dat er met je werk gebeurt als je stopt met werken of overleden bent? Wat dan mogelijk is, zal worden verteld door Annechien Verhey, beeldend kunstenaar en stadsdorpeling. De informatie die zij gaf is te vinden op www.digitaalkunstbeheer.nl 

Dan gingen we met elkaar in gesprek over: "Aan wie vraag je om je zaken af te handelen na je overlijden?" en "Hoe maak je het je nabestaanden zo makkelijk mogelijk?" Immers, als je niets doet, moeten je nabestaanden een speurtocht houden naar je inlogcodes, je verzekeringen, alles wat afgezegd moet worden, wie wel een niet een kaart moet krijgen en wat niet al. Dat is veel meer dan in een testament wordt vastgelegd. 

De datum was donderdag 2 november 2017.