Bestaande Buurtnetwerken en hun Coördinatoren

In bijgaande lijst vind je de bestaande netwerken met hun coördinatoren. Mocht je lid willen worden van een netwerk (Binnenbuurt) of er zelf een willen oprichten, neem dan contact op met het stadsdorp (stadsdorpvondelhelmers@gmail.com) of met de relevante coördinator uit je buurt. Het stadsdorp kent momenteel zeven kleinere (binnen)buurten. De grenzen zijn hieronder ongeveer aangegeven (maar flexibel):

Kop Overtoom: de Overtoom vanaf Nassaukade tot aan Eerste Constantijn Huijgensstraat. Coördinatoren: Joke Lochtenbergh en Marijke Blankestijn

Kop Vondelparkbuurt: Vondelstraat tussen Stadhouderskade en Eerste Constantijn Huijgensstraat, Eerste Const. Huijgensstraat vanaf RV straat tot Overtoom, Tesselschadestraat, Roemer Visscherstraat en Byzantium. Coördinatoren; Anita Kleinschmidt en Marcella Blok

Vondelstraat en omstreken: Vondelstraat tussen Eerste Const. Huijgensstraat en Anna Vondelstraat en dan het blok rond, dus Anna Vondelstraat, Overtoom en Eerste Const. Huijgensstraat. Coördinatoren: vacatures.

WG: WG-terrein, Eerste Helmersstraat en Tweede Constantijn Huijgensstraat voor zover grenzend aan WG terrein, Tweede Helmersstraat en de Eerste Const. Huijgensstraat voor zover aan de kant van het WG-terrein. Blokje rond langs Overtoom.  Coördinatoren: Marja Peltenburg en Anke Wartenbergh.

Van JP tot WG: Nic. Beetsstraat en J.P. Heijestraat en de straatjes ertussen: Jac. van Lennepkade (hoge nummers), Wilhelminastraat, Brederodestraat, Kanaalstraat en Eerste Helmersstraat (hoge nummers). Coördinatoren: vacatures

Kop van Helmer: De Genestetstraat met omliggende straten. Coördinatoren:  vacatures.

Bosboom: Jacob van Lennepkade (tussen Nassaukade en Eerste Constantijn Huygensstraat), Nassaukade, Bosboom Toussaintstraat, Derde Helmersstraat en Eerste Const. Huygensstraat. Coördinator Annelies Jansen en vacature.

Wil je weten of er bij jou een binnenbuurt is of kan komen? Neem contact op via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com.