Ons stadsdorp bestaat uit mensen die al dan niet activiteiten met elkaar ondernemen of elkaar ontmoeten bij bijeenkomsten. Echter het doel van het stadsdorp is ook om indien nodig elkaar te steunen of hulp te bieden. Daartoe worden binnenbuurten opgericht. 

Wat is een binnenbuurt?

Een binnenbuurt is een groep van 20 à 30 mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen en elkaar toezeggen dat ze bereid zijn elkaar te ondersteunen in het geval dat iemand hulp nodig heeft. En uiteraard is het ook gewoon leuk om mensen te kennen vlak om je heen. Als je deelnemer bent van het stadsdorp, ben je niet automatisch ook deelnemer van je binnenbuurt. Je meldt je daar apart voor aan. 

Hoe begint een binnenbuurt?

Marja Peltenburg, Joke Lochtenbergh of Marcella Blok nodigen mensen van het stadsdorp, die dicht bij elkaar wonen, uit voor een gesprek bij iemand thuis. Op die avond wordt besproken hoe deze mensen hun binnenbuurt willen vorm geven. Deze notitie is alleen bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek. Je kunt uiteraard ook zelf een binnenbuurt beginnen of misschien heb je al iets dergelijks. We stellen het op prijs als je ons dat laat weten. Je kunt ons ook vragen om de eerste bijeenkomst bij jou in de buurt te starten.

Hoe zou een binnenbuurt kunnen werken?

De deelnemers van een binnenbuurt hebben elkaars adres/telefoon en e-mailgegevens. Tevens spreken ze af welke twee personen de coördinatoren zijn. Juist omdat mensen elkaars gegevens krijgen, is het nodig dat iedereen zichzelf aanmeldt en instemt met het uitwisselen van gegevens. 

Hoe je je binnenbuurt vorm geeft, bepaal je zelf. In praktijk zien we dat er verschillen ontstaan tussen de binnenbuurten. Sommige houden af ten toe een borrel of koffieuurtje, andere binnenbuurten doen dat veel minder. Sommigen gaan met elkaar op stap, anderen nooit. 

Zolang iedereen gezond is en geen problemen heeft, merk je wellicht niet veel van je binnenbuurtgenoten. Maar als de nood aan de man of vrouw komt, dan kun je je wenden tot een van de coördinatoren. Afhankelijk van de vraag zal de coördinator een of meer mensen uit de binnenbuurt activeren om je te helpen. Hulp vragen is niet altijd makkelijk, we doppen veel liever onze eigen boontjes. Lees hier overwegingen hoe dat komt.

De coördinatoren van het stadsdorp komen af en toe bij elkaar om uit te wisselen wat goed werkt.

Waarom kun je niet gewoon je buurvrouw om hulp vragen? Of je familie?

Voor iets kleins kun je natuurlijk je buurvrouw vragen, als je die kent. Maar als het meer werk wordt, dan voel je je al gauw bezwaard om hulp te vragen. En de buurvrouw voelt er misschien ook niet zoveel voor omdat ze bang is erg lang en zwaar belast te worden. Maar als er 20 mensen zijn die het samen doen, is het licht werk.

Familieleden wonen lang niet altijd in de buurt en ze hebben veelal zelf een druk bestaan. Zij doen vast hun deel van het werk en het is in sommige gevallen een goed idee dat jij de coördinatoren en de familie met elkaar in contact brengt. 

De verzamelde stadsdorpen hebben 'ontdekt' waarom de opzet die wij hier ook volgen zo goed werkt. Je vindt hierover uitleg in de volgende blog. 

Bij langdurige of ingrijpende zorg

Bij langdurige of ingrijpende zorg is er meer nodig dan wat hand- en spandiensten. Dan heb je veelal ook te maken met professionele zorg. Dan kun je de coördinatoren vragen een bijeenkomst te organiseren met leden van de binnenbuurt en de professionele (thuis-)zorg en familieleden. De hele kring kan dan met jou een goed afgestemd plan maken. Het is ook belangrijk dat de familie en de binnenbuurt elkaar weten te vinden in zo’n geval.

Oud en jong

In het algemeen spreekt deze manier van werken in eerste instantie mensen van boven de 55 het eerst aan. Gelukkig zien we ook steeds meer werkende mensen en gezinnen met kinderen deelnemen in de binnenbuurten. Ouderen kunnen heel goed hand- en spandiensten aan jongeren bieden. De eerste inval-oppasbeurt heeft al plaats gevonden!

Binnenbuurten in ons stadsdorp

Er zijn jaarlijks 2 bijeenkomsten van vertegenwoordigers van alle stadsdorpen waar we ervaringen uitwisselen en zo van elkaar leren. We zien dan dat de binnenbuurten verschillen, maar wel goed lopen. 

In ons stadsdorp zijn nu zeven binnenbuurten.  De grenzen zijn niet heel exact weer te geven, maar wel ongeveer en de coördinatoren zijn als volgt: 

Kop Overtoom: de Overtoom vanaf Nassaukade tot aan Eerste Constantijn Huijgensstraat. Coördinatoren: Joke Lochtenbergh en Marijke Blankestijn

Kop Vondelparkbuurt: Vondelstraat tussen Stadhouderskade en Eerste Constantijn Huijgensstraat, Eerste Const. Huijgensstraat vanaf RV straat tot Overtoom, Tesselschadestraat, Roemer Visscherstraat en Byzantium. Coördinatoren; Anita Kleinschmidt en Marcella Blok

Vondelstraat en omstreken: Vondelstraat tussen Eerste Const. Huijgensstraat en Anna Vondelstraat en dan het blok rond, dus Anna Vondelstraat, Overtoom en Eerste Const. Huijgensstraat. Coördinatoren: vacatures.

WG: WG-terrein, Eerste Helmersstraat en Tweede Constantijn Huijgensstraat voor zover grenzend aan WG terrein, Tweede Helmersstraat en de Eerste Const. Huijgensstraat voor zover aan de kant van het WG-terrein. Blokje rond langs Overtoom.  Coördinatoren: Marja Peltenburg en Anke Wartenbergh.

Van JP tot WG: Nic. Beetsstraat en J.P. Heijestraat en de straatjes ertussen: Jac. van Lennepkade (hoge nummers), Wilhelminastraat, Brederodestraat, Kanaalstraat en Eerste Helmersstraat (hoge nummers). Coördinatoren: Elisabeth Kools en vacature.

Kop van Helmer: De Genestetstraat met omliggende straten. Coördinatoren: Peter Ruyter en vacature.

Bosboom: Jacob van Lennepkade (tussen Nassaukade en Eerste Constantijn Huygensstraat), Nassaukade, Bosboom Toussaintstraat, Derde Helmersstraat en Eerste Const. Huygensstraat. Coördinator Annelies Jansen en vacature.

Wil je weten of er bij jou een binnenbuurt is of kan komen? Neem contact op via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com.