De opzet van de inspiratie conferentie Wonen op 14 november is zo, dat in de middag buurtgenoten in gesprek gaan met alle organisaties die van belang zijn bij het levensloop bestendig maken van onze buurt. Meer weten over de conferentie? Klik hier

Deze lijst wordt steeds bijgewerkt. 

De reacties zijn positief. De volgende organisaties hebben al medewerking toegezegd:

  • Woningcorporaties: Stadgenoot en Rochdale
  • Gemeente Amsterdam: bij elk onderwerp waar dat nuttig is, komt een deskundig ambtenaar van de gemeente aan tafel
  • architecten: drie architecten 
  • makelaars: Makelaardij De Nederlanden (Rik W.F.K. Bischoff van Heemskerck), Huisman Makelaardij (Hein Kostering), Recourt Makelaars (Frank Recourt)
  • zorgorganisaties: Thuiszorg, de apotheker van Wittop Koning, het Buurtteam, Amsta (Vondelstede)
Ook heeft er een voorbereidende bijeenkomst van bewoners plaats gevonden. Ruim dertig mensen hebben zich gebogen over de mogelijke onderwerpen. Je kunt je altijd aanmelden om met de volgende bijeenkomst mee te doen of voor meer informatie: stadsdorpvondelhelmers@gmail.com