De paraplu staat voor de samenwerking die we als werkgroep Wonen van ons stadsdorp aangaan met alle organisaties in onze buurt. Want alleen samen kunnen we de buurt levensloopbestendig maken en bewoonbaar houden. Denk aan de gemeente, woningcorporaties, deskundigen, zorgorganisaties. 

Met het beeld van de paraplu geven we deze samenwerking weer. Wij kunnen veel werk verzetten, maar we hebben de paraplu nodig. Twee à drie keer per jaar nodigen we hen samen uit om de voortgang te bespreken en belemmeringen op te lossen. 

Wie doen mee met de paraplu?
We hebben al medewerking toegezegd gekregen van de gemeente(raad),  (klik hier voor meer info),van woningcorporaties Stadgenoot en Eigen Haard, van huurderskoepel  Huurgenoot, !Woon,  Achmea Real Estate, Studio Transit, het Buurtteam en zorgorganisatie Cordaan. 

En verder zijn verschillende experts bereid op hun onderwerp mee te werken. 

De eerste, positieve bijeenkomst heeft in februari 2024 plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst zal zijn op 21 oktober 2024.

Wil je meer weten? Download dan onderstaand bestand.